An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
131/07/2017Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitare energetică şi instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan,Municipiul Reşiţa,Judeţul Caraş-Severin” Deschide
231/07/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitare energetică a Colegiului Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa” Deschide
331/07/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitare energetică a Liceului de Arte Sabin Păuţa”,Reşiţa” Deschide
431/07/2017Aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa şi din serviciile publice/instituţiei publice din subordinea Consiliului Local Deschide
531/07/2017Exprimarea acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reşiţa la cofinanţarea proiectului „Faza proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin,România” Deschide
631/03/2017Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului VOLKER WOLLMAN Deschide
731/03/2017Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa „post – mortem” defunctului JOSEF GERSTENENGST Deschide
831/03/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. ”PIEȚE REȘIȚA” S.R.L. Deschide
931/03/2017Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe destinate refinanțării datoriei publice locale Deschide
1031/03/2017Aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 3701,Reșița Română,cu nr. cad. R201/a/2 (pentru Alee Promenadă) Deschide
1131/03/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul public al municipiului Reșița,în suprafață de 12.526 mp,din terenul cu suprafața 36.370 mp.,identificat în CF 38162 Reșița,nr. Cad 38162,situat în Reșița,Zona Industrială – Valea Țerovei (ICCO BRAȘOV) Deschide
1231/03/2017Aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 7.400.000 lei Deschide
1331/03/2017Darea în folosință gratuită către Asociația Caritativă ”Sfântul Vicențiu de Paul” Reșița-Gratz,a spațiului (construcție și teren) situat administrativ în Reșița,str. Paul Iorgovici nr. 44,înscris în CF nr. 34150 Reșița,nr. top. 266/a Deschide
1431/03/2017Modificarea Anexei nr. 1 – Învățământ Preuniversitar,la H.C.L. nr. 48/28.02.2012,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
1531/03/2017Modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2017 privind aprobarea cumpărării fostului depou de tramvaie-construcții situat în Reșița,bulevardul Republicii nr. 29,înscris în CF nr. 32298 Reșița,nr. Cad. 945,cu nr. Top. G100/4/c Deschide
1631/03/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
1731/03/2017Solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 582 C Reșița-Anina,aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
1830/05/2017Aprobarea acordării de facilități la transportul urban de călători Deschide
1930/05/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
2030/05/2017Aprobarea Convenției de Parteneriat încheiată între Municipiul Reșița,Instituția Publică Club Sportiv Municipal Școlar Reșița,Asociația Reșița Europeană,Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița pe de o parte și Asociația Club Sportiv Banat Girls Reșița pe de altă parte Deschide
2130/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 80 mp,din terenul cu suprafața de 6971,1 mp înscris în CF NR. 3071 Municipiu Reșița nr. Top: R201/e/23/b/3/b/2/b/1/b/1/b/2/b/3/a/4/a/2/2/a/1/2/b/3/2 și trecerea suprafeței de 80 mp din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe bd. Revoluția din Decembrie nr.12,ap.2,Reșița Deschide
2230/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al Municipiului Reșița,în suprafață de 97 mp din suprafața identificată în C.F 1842 Reșița Montană nr. top 587/d/52/c/3/a/3/48/a/2/15/7/3/c/2/1/7/b/2/1/a a Nr. Cad: 6201,situat în municipiul Reșița,str. Barajului Nr.3 Deschide
2330/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul public al municipiului Reșița în suprafață de 1180 mp identificat în C.F. nr. 1842 situat în cadrul Colegiului Național ”Diaconovici- Tietz” din Municipiul Reșița,str. Mihai Viteazu nr 34 Deschide
2430/05/2017Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției Publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița Deschide
2530/05/2017Aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
2630/05/2017Aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 18/30.01.2017 privind aprobarea constituirii Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Reșița de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia Deschide
2730/05/2017Aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 37/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje,a prețului pentru transportul cu autobuze și a tarifelor medii orare privind forța de muncă,aplicate de către Serviciul Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
2830/05/2017Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Îmbunătățirea Situației Romilor 2017-2022 Deschide
2930/05/2017Aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor Agroalimentare Reșița Sud,Reșița Nord și Pieței de Vechituri și Pieței Auto de pe Aleea Gugu FN Reșița Deschide
3030/05/2017Aprobarea Regulamentului pentru proiectul ”Reșița Verde” a Municipiului Reșița Deschide
3130/05/2017Aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița Deschide
3230/05/2017Aprobarea taxelor practicate de către S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.,în anul 2017 Deschide
3330/05/2017Completarea anexei nr.19 la Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 Deschide
3430/05/2017Completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 17 din 31 ianuarie 2006 privind aprobarea scoaterii din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița,a suprafeței de 28,76 mp teren,Bd. Republicii nr. 20,sc.D,parter,în vederea concesionării,pentru extinderea construcției existente către S.C. EMA FOREVER SRL Deschide
3530/05/2017Concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 41 mp,aflat în domeniul privat al Municipiului Reșița cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Reșița,identificat în C.F. nr. 38127 Reșița,nr. top. 38127 în vederea extinderii locuinței,Cartier Doman nr. 136,ap. 2,către Farcaș Ion Iosif Deschide
3630/05/2017Exprimarea acordului de principiu pentru amenajarea unui urban skate park în Centrul Civic al Municipiului Reșița Deschide
3730/05/2017Modificarea și completarea art. 1,art. 3 și art. 6 din H.C.L. nr. 15/30 ianuarie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,al Serviciului public „Direcția de Asistență Socială”,al Serviciului public „Direcția Impozite și Taxe”,al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”,al ”Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Muncipiului Reșița”,al Serviciului Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița”,al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” pentru anul 2017 Deschide
3830/05/2017Modificarea și completarea art. 5 din Contractul de dare în administrare aprobat prin HCL nr. 97/28.04.2017 Deschide
3930/05/2017Modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr. 59/17.03.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local la încheierea exercițiului bugetar 2016 pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2017 Deschide
4030/05/2017Modificarea și completarea art.1 și art. 2 din H.C.L. nr. 251/2016 privind aprobarea componenței comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției Deschide
4130/05/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
4230/05/2017Revocarea HCL nr. 152/2012 Deschide
4330/05/2017Revocarea HCL nr. 153/2012 Deschide
4430/05/2017Revocarea HCL nr. 245/2014 Deschide
4530/05/2017Revocarea HCL nr. 41/2013 Deschide
4630/05/2017Scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 300 mp,teren situat în Reșița,Cartier Cîlnic FN,înscris în CF nr. 7 Cîlnic,nr. top 285/b/2/a/2/- -b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1,nr. cad 6184 proprietatea Statului Român,zona IV,pentru construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice CS00147_B Deschide
4730/01/2017Acordarea scutirii de la plata dobânzilor,penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2017 - 31.03.2017,debitele principale restante,inclusiv amenzi contravenționale existente în sold Deschide
4830/01/2017Aprobarea asociațiilor selecționate în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local pentru anul 2017,precum și aprobarea nivelului subvenției care se acordă pentru fiecare asociație selecționată Deschide
4930/01/2017Aprobarea constituirii Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Reșița de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și al Regulamntului de Organizare și Funcționare al acestuia Deschide
5030/01/2017Aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2016 Deschide
5130/01/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
5230/01/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
5330/01/2017Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
5430/01/2017Aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
5530/01/2017Aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav,pentru anul 2017 Deschide
5630/01/2017Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,al Serviciului public ”Direcția de Asistență Socială”,al Serviciului public „Direcția Impozite și Taxe”,al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”,al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Reșița,al Serviciului Public „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” și al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” pentru anul 2017 Deschide
5730/01/2017Aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea Sfatului Popular al comunei SECU asupra suprafeței de teren înscris în C.F. nr. 811 Cuptoare – Secul,nr. top 93/a/5/18/a/49/5/1/b/a/1/2/a și instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
5830/01/2017Aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița,pentru anul școlar 2017-2018 Deschide
5930/01/2017Aprobarea transformării postului de pedagog școlar cu studii superioare I în pedagog școlar cu studii superioare IA din statul de funcții al Colegiului Tehnic Cărășan Reșița Deschide
6030/01/2017Completarea cu domnul consilier local Matei Ion a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița,aprobată prin H.C.L. nr. 184/2016,cu modificările și completările ulterioare Deschide
6130/01/2017Concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 60 mp,aflat în domeniul privat al Municipiului Reșița cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Reșița,identificat în C.F. nr. 38127 Reșița,nr. top. 38127 în vederea extinderii locuinței,Cartier Doman nr. 136,nr. 1 către Tudor Ileana Deschide
6230/01/2017Încetarea de drept a mandatului de consilier local,(domnul Chisăliţă Ioan Narcis) Deschide
6330/01/2017Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
6430/01/2017Modificarea și completarea art. 1 pct. 1 lit. d) din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Deschide
6530/01/2017Respingerea modificării anexei nr. 16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 (taxe Grădina Zoologică) Deschide
6630/01/2017Validarea mandatului de consilier local al domnului Matei Ion Deschide
6728/04/2017Aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2016 Deschide
6828/04/2017Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L. pe anul 2016 Deschide
6928/04/2017Aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul I 2017 Deschide
7028/04/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
7128/04/2017Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferentă anului școlar 2016-2017 de pe raza Municipiului Reșița Deschide
7228/04/2017Completarea Capitolului VII al Anexei la HCL nr. 344/17.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Reșița,cu modificările și completările ulterioare Deschide
7328/04/2017Completarea cu doamna consilier local Potoceanu Nadia a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița,aprobată prin HCL nr.184/2016,cu modificările și completările ulterioare Deschide
7428/04/2017Încetarea de drept a mandatului de consilier local,(domnul Paul Vasile Ovidiu) Deschide
7528/04/2017Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public ”Direcției Poliția Locală” Deschide
7628/04/2017Modificarea și completarea Anexei la HCL nr.125/29.03.2016 privind aprobarea modelului de contract pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Reșița Deschide
7728/04/2017Modificarea și completarea art.1 pct.2 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,modificată și completată Deschide
7828/04/2017Modificarea și completarea HCL 69/2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița,cu modificările și completările ulterioare Deschide
7928/04/2017Modificarea și completarea HCL nr.102/28.04.2015 privind modificarea și completarea punctului 9,paragraful 2 la Caietul de sarcini din Anexa la HCL nr.102/2015 privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Zona Industrială-Valea Țerovei și Grădina Zoologică ”Prof.Ion Crișan” și aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de achiziție publică Deschide
8028/04/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
8128/04/2017Respingerea acordării avizului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru schimbarea denumirii Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin în ”Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin” Deschide
8228/04/2017Trecerea din domeniul privat al Municipiului Reșița,în domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului ”Hala Centrală Reșița” situat administrativ în Reșița,Piața Reșița Sud,str. Horea și darea în administrare,pe o perioadă de 10 ani,către SC Piețe Reșița SRL,societate ce desfășoară servicii de utilitate publică Deschide
8328/04/2017Validarea mandatului de consilier local al doamnei POTOCEANU NADIA. Deschide
8428/02/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și SC PIEȚE REȘIȚA SRL,conform anexei Deschide
8528/02/2017Aprobarea Actului Adițional n. 5 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 Deschide
8628/02/2017Aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând Serviciului Public –”Direcția pentru întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
8728/02/2017Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.400.000 lei Deschide
8828/02/2017Aprobarea cumpărării fostului Depou de tramvaie – construcții,situat în Reșița,bulevardul Republicii nr.29,însris în CF nr.32298 Reșița,nr.cad.945,cu nr. top.G100/4/C Deschide
8928/02/2017Aprobarea demarării procedurilor de achiziție pentru mijloacele de transport second hand și ce vor fi transmise Societății Transport Urban Reșița S.A. în vederea prestării serviciului de transport public local de călători în Municipiul Reșița Deschide
9028/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Alimentare cu apă în localitățile Moniom,Secu și Cuptoare din municipiul Reșița” Deschide
9128/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Alimentare cu apă localitatea Doman,componentă a municipiului Reșița” Deschide
9228/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Canalizare menajeră în localitatea Doman,componentă a municipiului Reșița” Deschide
9328/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Canalizare menajeră în localitățile Secu,Cuptoare și Moniom din Municipiul Reșița” Deschide
9428/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Legătura rutieră între Calea Timișorii și Unitatea Militară în Municipiul Reșița,Caraș-Severin” Deschide
9528/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Reabilitare drum de interes local spre zona turistică Secu din Municipiul Reșița” Deschide
9628/02/2017Aprobarea la plată din bugetul local a unei subvenții de până la 189,43 lei/to,la care se adaugă T.V.A. către operatorul de salubritate care efectuează serviciul de colectare,transport,sortare și transfer a deșeurilor provenite din municipiul Reșița pentru cantitățile de deșeuri eliminate la deponeul final Deschide
9728/02/2017Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 Deschide
9828/02/2017Aprobarea procedurii scutirii de la plata dobânzilor,majorărilor de întârziere și penalităților aferente chiriilor datorate bugetului local pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.03.2017-30.04.2017 Deschide
9928/02/2017Aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția ”Amenajare platforme de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița” Deschide
10028/02/2017Aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje,a prețului pentru transportul de autobuze și a tarifelor medii orare privind forța de muncă,aplicate de către Seviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
10128/02/2017Aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre aplicate de către Seviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
10228/02/2017Completarea cu doamna consilier local Norocel Mirabela Voichița a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița,aprobată prin H.C.L. nr. 184/2016,cu modificările și completările ulterioare Deschide
10328/02/2017Concesionarea fără licitație publică către domnul Roșian Ion a terenului în suprafață de 41,33 mp,identificat în C.F. nr. 43204 Reșița,nr. top T100/11/c,nr. cad. 53270,în vederea extinderii clădirii existente situată în Reșița str. Ion Vidu nr. 14 B cu scară exterioară Deschide
10428/02/2017Desfășurarea unui concurs între asociațiile de locatari/proprietari denumit ”REȘIȚA CURATĂ – CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM” Deschide
10528/02/2017Modificarea anexei nr.16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 Deschide
10628/02/2017Modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 167/2016 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 și a Actului Adițional nr. 4 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 Deschide
10728/02/2017Modificarea și completarea art. 1 pct. 1,pct. 2 și pct. 3 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Deschide
10828/02/2017Revocarea H.C.L. nr. 141/08.06.2015 privind exprimarea acordului de principiu în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.839.946 lei și H.C.L. nr. 258/12.10.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 611.833 lei Deschide
10928/02/2017Revocarea HCL nr. 141/2016 privind revocarea HCL nr. 106/2010 și darea în folosință gratuită către Serviciul Public – Direcția de Asistență Socială a spațiului situat administrativ în Reșița,str. Călimanilor nr. 1,punct termic nr. 30 înscris în CF nr. 33.431 Reșița,cu nr. top G100/z/1/20 Deschide
11028/02/2017Scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2 mp,identificat în C.F nr.3701 Reșița Română,nr. top R201 /f/23/1 /a/2/a/b /5/2/b/2/2/1/c/a/1/1/1/a /2/b/ 1/2/b/1/b,nr. cad.5610 în vederea construirii unui balcon str. Retezat,nr.9 sc.1,ap.4,et. Parter către Voina Ana Deschide
11128/02/2017Transmiterea obiectivului ”Reabilitare cu pavaj trotuar pe tronsonul Calea Timișorii-Str. I. Vidu” din Municipiul Reșița cu o valoare de investiție de 120.278,25 lei,respectiv a obiectivului ”Reabilitare cu pavaj trotuar Str. I. Vidu-Str. Ciprian Porumbescu” din Municipiul Reșița cu o valoare de investiție de 113.232,36 lei,de către Seviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” în proprietatea publică a Municipiului Reșița și în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița” Deschide
11228/02/2017Validarea mandatului de consilier local al doamnei NOROCEL MIRABELA VOICHIȚA Deschide
11327/06/2017Acordarea unui mandat special domnului Lupşa Valentin-Cristian – inspector de specialitate gradul II la Serviciul de Investiţii şi Lucrări Publice să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Reșița în Adunarea Creditorilor S.C. PRESCOM S.A. în faliment,in bankruptcy,en faillite,pentru a vota punctele de pe ordinea de zi arătată în convocatorul Nr. 1219/14.06.2017 Deschide
11427/06/2017Aprobarea Actului adițional,la Contractul de mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul Administrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
11527/06/2017Aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Municipiul Reșița de către S.C. Transport Urban Reșița S.A.,pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea finanțării rambursabile pe care societatea urmează să o contracteze pentru finanțarea investițiilor Deschide
11627/06/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața totală de 184 mp.,înscris în CF nr.30599 Reșița Română,cu nr. top.R/203/25/1,care face obiectul Contractului de Asociere nr.11425 din 05.09.2005,încheiat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și SC ROM ITAL COM SRL Deschide
11727/06/2017Aprobarea documentaţei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul:” Reabilitarea energetică a Liceului Teologic Baptist,Reşiţa” Deschide
11827/06/2017Aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal amenajare sală de evenimente,schimbare destinație spațiu și extindere clădire Deschide
11927/06/2017Aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal construire supermarket Lidl și amenajare locuri parcare în incintă,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă,amplasare totem,amenajare accese,împrejmuire proprietate,organizare șantier Deschide
12027/06/2017Aprobarea modificării art. 4.3 paragraf 1 din Anexa la HCL nr. 130/30.05.2017 privind aprobarea Convenţei de Parteneriat încheiată între Municipiul Reşiţa,Instituţia Publică Club Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa,Asociaţia Reşiţa Europeană,Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa pe de o Parte şi Asociaţia Club Sportiv Banat Girls Reşiţa pe de altă parte Deschide
12127/06/2017Aprobarea organizării COMISIE TEHNICE DE AMENAJARE URBANISM și a Regulamentului de funcționarea al acesteia Deschide
12227/06/2017Modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
12327/06/2017Modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
12427/06/2017Modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 192/15.07.2016 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotare proprie a unității administrativ teritoriale Municipiului Reșița Deschide
12527/06/2017Modificarea și completarea H.C.L. nr. 322 din 22.12.2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017 Deschide
12627/06/2017Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
12727/06/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
12827/06/2017Reorganizarea Serviciului Public „Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”,aprobarea Organigramei personalului voluntar și a Regulamentului de Organizare și Funcționare,- fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
12927/06/2017Respingerea acordării mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A. Deschide
13027/06/2017Respingerea dării în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri),aparținând domeniului public de interes local,în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița,către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița Deschide
13127/06/2017Respingerea plângerii prealabile formulată împotriva H.C.L. nr. 108/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița Deschide
13227/06/2017Respingerea revocarării și radierea nr. crt 4 din anexa la H.C.L. nr. 216/2014 privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Biblioteca Municipală Reșița”,a unor spații situate administrativ în Reșița,str. G.A. Petculescu nr. 1,sc. 1,Al. Tineretului nr. 3-parter,Al. Tineretului nr. 5-parter G. Enescu nr. 4 Deschide
13327/06/2017Stabilirea tronsoanelor de drumuri din Municipiul Reșița,unde se va circula cu autovehiculele cu limita de viteză superioară de 60 km/h respectiv cu limita de viteză inferioară de 40 km/h Deschide
13425/07/2017Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A. Deschide
13525/07/2017Aprobarea dării în folosință gratuită Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” a cantinei din cadrul Colegiului Tehnic Reșița pentru deservirea elevilor și servicii sociale Deschide
13625/07/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 126 mp,din terenul cu suprafața de 2957834,08 mp înscris în CF NR 579 municipiul Reșița Română nr: Top: 251/a/1/a/a/..../10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2,/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/..../a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și schimbarea categoriei de folosință a suprafeței de 126 mp,situat pe str. Pandurilor nr. 34 A,Reșița Deschide
13725/07/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 366 mp,situat în Reșița str. Spitalului nr. 36,înscris în CF Nr. 597 Municipiul Reșița Română nr. Top: 251/a/1/a/a/..../10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4,/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/..../a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin în vederea înscrierii Sediului în Cartea Funciară Deschide
13825/07/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 385 mp,situat în Reșița str. Spitalului nr. 36,înscris în CF Nr. 597 Municipiul Reșița Română nr. Top: 251/a/1/a/a/..../10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/,4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/..../a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin în vederea înscrierii Laboratorului de Igienă a Radiațiilor în Cartea Funciară Deschide
13925/07/2017Aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CS00587 - ȚEROVA Deschide
14025/07/2017Aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CS00589 - DOMAN Deschide
14125/07/2017Aprobarea documentației nr. P681/2015 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reșița – Raport final Deschide
14225/07/2017Aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2017 Deschide
14325/07/2017Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Reșița și Federația Caritas a Diecezei Timișoara Deschide
14425/07/2017Aprobarea modalității de acordare a ambulanțelor aflate în dotarea Asociației Reșița Europeană la competițiile și manifestările sportive de interes major pentru Municipiul Reșița Deschide
14525/07/2017Aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
14625/07/2017Aprobarea prelungirii termenului de dare în administrare către Consiliul Județean Caraș-Severin pe durata existenței construcției,a terenului în suprafață totală de 615 mp aprobat prin HCL Nr. 188/10.07.2007 și aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului situat în municipiul Reșița,Piața 1 Decembrie 1918,înscris în CF 1935,nr. top. R.206/16/1/15/1/1/2/3/2/a/c/1/c,nr. Cad. 5751 Deschide
14725/07/2017Aprobarea scoaterii din funcțiune,casării,demolării și valorificării stației de autobuz situată în Municipiul Reșița,B-dul Republicii nr. 23 (zona Gambrinus) și înlocuirea acesteia cu o stație modernă Deschide
14825/07/2017Aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului aprținând domeniului privat al Municipiului Reșița,Al. Dacia f.n. înscris în C.F. nr. 36228,nr. cadastral 4258 și nr. top. G100/o/28/2/1/b/a/1/2/b/1/a/,3/2/2/b/4/1,în vederea demarării procedurilor de demolare și valorificare Deschide
14925/07/2017Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Urban Skate Park Reșița” Deschide
15025/07/2017Darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri),aparținând domeniului public de interes local,în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița,precum și punctele termice,respectiv CT-urile care deservesc aceste imobile,către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița Deschide
15125/07/2017Darea în folosinţă gratuită către Serviciul Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ a spaţiului administrativ situat în Reşiţa,str. George Enescu,nr. 4 – parter,ap. 4,înscris în CF nr. 31809-C1-U5 Reşiţa,cu nr. cadastral 31809-C1-U5 Deschide
15225/07/2017Darea în folosință gratuită către Asociația Ansamblul ”Bârzava” a spațiului administrativ nr. 411 înscris în CF nr. 30006–C1-U137 Reșița,nr. top. R201/c/10/Et.IV/172 și a spațiului administrativ magazie înscris în CF nr. 30006-C1-U136 Reșița nr. top. R201/c/10/Et.IV/171,spații situate în Reșița,str. Petru Maior nr.2,Bl. 800,et. IV Deschide
15325/07/2017Dezmembrarea/dezlipirea terenului cu suprafața de 555 mp situat în municipiul Reșița,str. Gratz FN (fostă str. Rapsodiei FN),înscris în CF 3701,nr.top.201/s/5/a/2/6/3/1,nr. cad. 1817 domeniul privat al Municipiului Reșița și darea în administrare către Inspectoratul de Poliție al județului Caraș Severin Deschide
15425/07/2017Modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 53 din 28.02.2017 privind aprobarea la plată din bugetul local a unei subvenții de până la 189,43 lei/to,la care se adaugă T.V.A. către operatorul de salubritate care efectuează serviciul de colectare,transport,sortare și transfer a deșeurilor provenite din municipiul Reșița pentru cantitățile de deșeuri eliminate la deponeul final Deschide
15525/07/2017Modificarea statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Poliția Locală” Deschide
15625/07/2017Oportunitatea și necesitatea achiziționării mijloacelor de transport second hand și sistemul e-ticketing,precum și a depoului de tramvaie de către Societatea Transport Urban Reșița S.A. în vederea prestării serviciului de transport public local de călători în Municipiul Reșița,la încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Reșița nr. 15516/15.09.2011 încheiat cu S.C. Spedition RO-A Tir S.R.L. Deschide
15725/07/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
15825/07/2017Respingerea exprimării acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reşiţa la cofinanţarea proiectului „Faza proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin,România” Deschide
15925/07/2017Revocarea și radierea nr. crt. 4 din anexa la H.C.L. nr. 216/2014 privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Biblioteca Municipală Reșița”,a unor spații situate administrativ în Reșița,str. G.A. Petculescu nr. 1,sc. 1,Al. Tineretului nr. 3-parter,Al. Tineretului nr. 5-parter G. Enescu nr. 4 Deschide
16025/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița în suprafață de 16 mp identificat în C.F. nr. 1989,Reșița Română,nr. Top: 755/1/a/2/a,Dealul Lupacului și atribuirea în folosință gratuită către SC TMK HYDROENERGY POWER SRL în vederea finalizării investiției modernizare sistem integrat de înștiințare-alarmare a populației în aval de barajele Gozna,Văliug și Timiș Trei Ape Deschide
16125/05/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitarea energetică a Colegiului Național Traian Lalescu Reșița” Deschide
16225/05/2017Rectificarea pct. 1,6,8 și 9 la coloana 4 (anul înființării) din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 82/31.03.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 – Învățământ Preuniversitar,la H.C.L. nr. 48/28.02.2012,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
16324/08/2017Aprobarea concesionării fără licitație publică către SC ICCO Facility Development SRL a unui teren cu suprafața de 7.960 mp.,respectiv parcelele 7,8 și 9,situate în Zona Indusatrială – Valea Țerovei,care face parte din terenul înscris C.F. nr. 43653 Reșița cu nr. cad. 43653,cu suprafața de 23.844 mp.,domeniul public al Municipiului Reșița,în vederea extinderii construcției existente - platformă auto Deschide
16424/08/2017Aprobarea deplasării a 2 persoane la 2nd International Open Painting Competition,Piotrkow Trybunalski,Polonia în perioada 2-15 septembrie 2017 Deschide
16524/08/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița,în suprafață de 225 mp din suprafața identificată în C.F. nr. 41588 Reșița nr. Top/nr. cad. 41588,str. Ciprian Porumbescu nr. 78 Deschide
16624/08/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița,în suprafață de 452 mp din suprafața identifcată în C.F. 7 Câlnic nr. Top. 285/b/2/a/2---b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1,situat în municipiul Reșița,nr. Cad. 6148,str. Bistra nr. 143 Deschide
16724/08/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: „Reabilitarea energetică a Colegiului Național ”Diaconovici –Tietz ” Reșița ” Deschide
16824/08/2017Aprobarea înființării Cantinei Municipale Reșița și a Regulamentului de Organizare și funcționare a acestuia Deschide
16924/08/2017Aprobarea înființării și funcționării Clubului Persoanelor Vârstnice și al Regulamentului de Organizare și funcționare al acestuia Deschide
17024/08/2017Aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Lucrări tehnico-edilitare pentru sala de sport cu tribună de 180 de locuri – Colegiul Național Mircea Eliade – Municipiul Reșița” Deschide
17124/08/2017Constituirea comisie de control și analiză a modului de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Deschide
17224/08/2017Darea în administrare către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin a imobilului situat administrativ în Reșița,str. Caraiman nr. 10,proprietate publică a Municipiului Reșița conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin,precum și al municipiilor,orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin Deschide
17324/08/2017Modificarea anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 Deschide
17424/08/2017Modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
17524/08/2017Modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 169/25.07.2017 Deschide
17624/08/2017Modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. nr. 251/2016 privind aprobarea componenței comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției Deschide
17724/08/2017Neexercitarea dreptului de preemțiune privind imobilul situat în str. Rândul II,nr. 16 A,municipiul Reșița,cod LMI 2015 CS-II-a-A-10908,ante 1855-1860 Deschide
17824/08/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
17924/08/2017Respingerea concesiunii fără licitație publică către SC POPICĂRIE SRL a unui teren în suprafață de 150 mp.,rezultat în urma dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 184 mp. identificat în C.F. nr. 30599 Reșița Română cu nr. top. R203/25/1,în vederea extinderii restaurantului „Q” Deschide
18024/08/2017Respingerea plângerii prealabile formulată de către d-nul Mîndriloiu Ion,împotriva HCL nr. 323/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 Deschide
18124/08/2017Revocarea domnului Boru Mihail din calitatea de administrator unic la SC SALTRANS VEST SRL și desemnarea unui nou administrator unic,revocarea comisiei de cenzori a SC SALTRANS VEST SRL și desemnarea noilor cenzori,revocarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților a SC SALTRANS VEST SRL,respectiv modificarea și completarea Actului Constitutiv al SC SALTRANS VEST SRL Deschide
18224/08/2017Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Reșița a terenului în suprafață de 6148 mp identificat în CF 33404 Reșița Română,nr. cadastral 33404,nr. top 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2 și declararea acestuia ca fiind bun public de interes național Deschide
18320/07/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitare energetică a Liceului Teoretic „Traian Vuia“ Reşiţa Deschide
18420/07/2017Modificarea art. 1 din HCL nr. 137/2017 în sensul că Lot 1 cu suprafaţa de 153.984 mp se împarte în Lot 1A cu suprafaţă de 2000 mp şi Lot 1B cu suprafaţă de 151.984 mp şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Reşiţa Deschide
18520/06/2017Lotizarea imobilului pășune înscris în Decizia nr. 534 din 29 iulie 1991 și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Reșița Deschide
18617/03/2017Alegerea viceprimarului – DURUŢ Gabriel Dumitru Deschide
18717/03/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei Deschide
18817/03/2017Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2017 Deschide
18917/03/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
19017/03/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
19117/03/2017Aprobarea cumpărării fostului Depou de tramvaie – construcții,situat în Reșița,bulevardul Republicii nr. 29,înscris în CF nr. 32298 Reșița,nr. cad. 945,cu nr. top. G100/4/c Deschide
19217/03/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Instituției publice: ”Clubul sportiv Municipal Școlar Reșița”,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
19317/03/2017Aprobarea modificării și completării Anexei de la H.C.L. nr. 93/06.04.2015 (R.O.F. - Aparatul de Specialitate al Primarului) Deschide
19417/03/2017Concesionarea fără licitație publică către domnul Roșian Ion a terenului în suprafață de 41,33 mp,identificat în C.F. nr. 43204 Reșița,nr. top T100/11/c,nr. cad. 53270,în vederea extinderii clădirii existente situată în Reșița str. Ion Vidu nr. 14 B cu scară exterioară Deschide
19517/03/2017Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Reșița,la Clubul Școlar Reșița precum și la Palatul Copiilor Reșița Deschide
19617/03/2017Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire Deschide
19717/03/2017Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
19817/03/2017Se ia act de demisia domnului Paul Vasile Ovidiu din funcția de viceprimar al municipiului Reșița Deschide
19917/03/2017Transmiterea a 6 (şase) staţii de autobuz amplasate în Municipiul Reşiţa,cu o valoare de inventar totală de 79.707.20 lei,de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa” Deschide
20017/03/2017Utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016,pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2017 Deschide
20116/01/2017Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul local,aprobarea Grilei de evaluare şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare,precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru perioada 2017-2020 Deschide
20216/01/2017Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reşiţa în adunarea generală a acţionarilor la Societatea „TRANSPORT URBAN REŞIŢA“ S.A. în persoana domnului consilier POPESCU Hadrian-Constantin Deschide
20311/08/2017Aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Reşiţa,nr. 15516/15.09.2011 Deschide
20411/08/2017Se ia act de procesul-verbal de negociere nr. 47/21.06.2017 şi de acceptarea ofertei câştigătoare nr. 57/04.07.2017 a Băncii Comerciale Române,precum şi acordarea unui mandat d-nului consilier local Popescu Hadrian-Constantin în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Transport Urban Reşiţa SA pentru a vota contractarea împrumutului de la Banca Comercială Română,pentru a aproba termenii şi tranzacţiile prevăzute în documentele de finanţare,respectiv pentru a autoriza pe d-nul Ardelean Gelu să semneze documentele de finanţare Deschide
20509/05/2017Acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru schimbarea denumirii Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin în ”Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin” Deschide
20609/05/2017Aprobarea bilanțului contabil,a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului la SC PIEȚE REȘIȚA SRL Deschide
20709/05/2017Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Transport Urban Reșița S.A. Deschide
20809/05/2017Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții la Societatea Transport Urban Reșița S.A. Deschide
20909/05/2017Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.,(doamna Chivari Silvia Mihaela) Deschide
21009/01/2017Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 30.12.2016 Deschide
21109/01/2017Aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2017 Deschide
21207/02/2017Consiliul Local ia act şi însuşeşte tranzacţia încheiată între Consiliul Local al Municipiului Reşiţa prin Serviciul Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“ şi S.C. NEXTCITY S.A. (fostă S.C. VELOCITY REŞIŢA S.R.L.) Deschide