An:  Nr.:  Conţinut:  
DataDenumire
13/07/2018Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru investiția “Reabilitare și eficientizare energetică Cinematograf Dacia – Municipiul Reșița,Jud. Caraș-Severin” Deschide
13/07/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Reșița Bulevardul Republicii,bloc nr. 18,scara A,B,C” Deschide
13/07/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: "Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Reșița Bulevardul Republicii,bloc nr. 27,scara 1,2,3,4,5” Deschide
13/07/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: "Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – centrul Reșița,etapa 3,componenta bloc nr. A5,str. Horea” Deschide
13/07/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale,Reșița,componenta bloc nr. 1-6,Bloc nr. 1-2” Deschide
13/07/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale,Reșița,componenta bloc nr. 1–6,Bloc nr. 3-4” Deschide
13/07/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale,Reșița,componenta bloc nr. 1–6,Bloc nr. 5-6” Deschide
13/07/2018Aprobarea schimbului de imobile-terenuri,între Municipiul Reșița și Bodeanu Antonică și soția Bodeanu Marcela,respectiv Ifrim Romică și soția Ifrim Doinița Deschide
13/07/2018Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Reşiţa,a spaţiului administrativ situat în Reşiţa,str. A. I.Cuza nr. 20,Cămin 30 Decembrie parter,compus din 5 apartamente Deschide
13/07/2018Dezmembrarea/dezlipirea şi schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița Deschide
13/07/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
06/07/2018 Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 9 Reșița.” Deschide
06/07/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea Școlii Gimnaziale Mihai Peia Reșița.” Deschide
06/07/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 2 Reșița.” Deschide
06/07/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Reșița.” Deschide
06/07/2018Dezmembrarea/dezlipirea şi schimbarea categoriei de folosinţă a unor terenuri în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița. Deschide
06/07/2018Rectificarea art. 1 din HCL nr. 216/2018 privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a aparteneței la domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului denumit ”Depou Tramavaie” înscris în C.F. 32298 Reșița,situat administrativ în Reșița,B-dul Republicii nr. 29,jud. Caraș - Severin Deschide
02/07/2018Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșițanr.150/18.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului „Reabilitarea energetică a Colegiului Național Mircea Eliade Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr.POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
02/07/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
27/06/2018Acceptarea ofertei de donație a unui bun imobil – rigolă și conductă de colectare a apelor pluviale executată în regie proprie de către domnul Todorescu Bogdan Deschide
27/06/2018Aprobarea Acordului de Mediere nr. 60/18.06.2018 încheiat de către Casa de Mediere „Acord Bloc 800” între Municipiul Reșița și S.C. AVM PROJECT INVEST S.R.L. (fostă S.C. Eco-Bau Parc S.R.L.) în vederea încetării Contractului de concesiune nr. 14261/17.10.2011 Deschide
27/06/2018Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Reșița nr. 61305/20.12.2017 Deschide
27/06/2018Aprobarea completării Art. 1 la H.C.L. nr. 302/06.11.2017 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița Deschide
27/06/2018Aprobarea deplasării a 2 persoane în Olanda pentru achiziția unor utilaje Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 1000 mp,din terenul cu suprafața de 137 ha 2227,56 mp,înscris în C.F. nr. 811 Cuptoare – Secul,nr. top. 93/a/5/18/a/49/5/1/b/a/1/2/a,nr. cad. 2355,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 1000 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat în Reșița,Cartier Cuptoare,str. Principală nr. 156,în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 122 mp. din terenul cu suprafață de 3043 înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română,nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafaței de 122 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Lalelelor nr. 1,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 136 mp,din terenul cu suprafața de 2747698,3 mp. înscris în C.F. nr. 7 Cîlnic,nr. top. 285/b/2/a/2/- - /b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1,nr. Cad: 6184,schimbarea categoriei de folosință,teren situat pe B-dul Republicii nr. 100,Reșița,în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 396 mp,din terenul cu suprafața de 2761155,3 mp,înscris în C.F. nr. 7 Cîlnic,nr. top. 285/b/2/a/2/- - /b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1,nr. cad. 6184 domeniul privat al Municipiului Reșița și schimbarea categoriei de folosință,teren situat pe str. Bistra,Reșița,în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 50 mp,din terenul cu suprafața de 3043 mp. înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română,nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 50 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 8,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 63 mp,din terenul cu suprafața de 3097 mp,înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română,nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 63 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Panseluței nr. 2,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 672 mp,din terenul cu suprafața de 402253,92 mp,înscris în C.F. nr. 1989 Reșița Română,nr. top 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1,Nr. Cad: 5584 și schimbarea categoriei de folosință,teren situat pe str. Iosif Velceanu nr. 3,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
27/06/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de teren de 50 mp. din suprafața totală de 178097,49 mp,situat în localitatea Reșița,str. Mociur F.N.,teren înscris în CF nr. 597 Reșița Română,nr. top. 259/a/b/a/a/a/a/b/a/1 1/16/c/b/2/b/2 pășune nr. cad. 6252,/8/4/1/1/1/1/1/1/a/,proprietatea extratabulară a Municipiului Reșița,schimbarea categoriei de folosință și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 50 mp,pentru construire împrejmuire și copertină Deschide
27/06/2018Aprobarea Documentației de Avizare a Lucărilor de Intervenție pentru investiția ”Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație B-dul Revoluția din Decembrie –B-dul A.I. Cuza,pentru acces la stațiile de transport în comun” Deschide
27/06/2018Aprobarea Documentației de Avizare a Lucărilor de Intervenție pentru investiția ”Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței – Legătura pietonală între stațiile viitorului traseu al tramvaiului” Deschide
27/06/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitarea energetică a Colegiului Național ”Diaconovici – Tietz” Reșița Deschide
27/06/2018Aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din municipiul Reșița Deschide
27/06/2018Aprobarea investiției și a cofinanțării locale pentru Proiectul ”Grădiniță cu Program Normal cu 3 săli de grupă în municipiul Reșița,jud. Caraș-Severin” – Proiect 1/4/2018,Contract nr. 368/2018 lotul 4 Deschide
27/06/2018Aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”,aprobat prin H.C.L. nr. 315/28.11.2017 Deschide
27/06/2018Aprobarea schimbului de imobile- terenuri între Municipiul Reșița prin administrator Consiliul Local al Municipiului Reșița și SC CODA SERV SRL și însușirea rapoartelor de evaluare Deschide
27/06/2018Aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Reșița Deschide
27/06/2018Aprobarea transferului autovehicolului electric marca Renault ZOE LIFE Z.E. 40 cu nr. de identificare VF1AGVYF358425390 și nr de înmatriculare CS – 07 – YPH aflat în dotarea proprie a unității administrativ teritoriale Municipiul Reșița către Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița Deschide
27/06/2018Declararea drept locuințe de necesitate și locuințe de serviciu a unor unități locative Deschide
27/06/2018Dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Reșița în vederea intabulării în Cartea Funciară Deschide
27/06/2018Dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Reșița situate în Cartierul Doman și intabularea în Cartea Funciară Deschide
27/06/2018Dezmembrarea/dezlipirea și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița Deschide
27/06/2018Înscrierea provizorie în Cartea Funciară a aparteneței la domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului denumit ”Depou Tramvaie” înscris în C.F. 32298 Reșița,situat administrativ în Reșița,B-dul Republicii nr. 29,jud. Caraș-Severin Deschide
27/06/2018Modificarea și completarea art. 1,art. 2 din H.C.L. nr. 97 din 28 aprilie 2017,privind trecerea în domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului ”Hală Centrală Reșița” situat administrativ în Reșița,Piața Reșița Sud,str. Horea și darea în administrare,pe o perioadă de 10 ani,către S.C. Piețe Reșița S.R.L.,societate ce desfășoară servicii de utilitate publică Deschide
27/06/2018Reactualizarea contribuției locale prevăzută la art. 2 din H.C.L. nr. 331/22.12.2016 privind aprobarea proiectului „Visit Me!!! A New Perspective of Cross – Border Cities Through Touristic Sights” finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia și a contribuției locale din costurile totale ale proiectului Deschide
27/06/2018Reactualizarea contribuției locale prevăzută la art. 2 din H.C.L. nr. 332/22.12.2016 aprobarea proiectului Energy Efficiency – The Premise of a Better Environment in Romania-Serbia Cross-Border Area finanțat în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia și a contribuției locale din costurile totale ale proiectului Deschide
27/06/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
27/06/2018Respingerea plângerii prealabile nr. 48936/11.06.2018 formulată împotriva H.C.L. nr. 88/27.03.2018 privind aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcuri aflate în proprietatea municipiului Reșița Deschide
13/06/2018Aprobarea studiului de fezabilitate pentru „Modernizare străzi în localitățile componente Țerova,Cîlnic,Doman – Municipiul Reșița” Deschide
13/06/2018Darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV LUCEAFĂRUL ORADEA,a imobilului teren și construcții Stadion „Mircea Chivu”,înscris în CF nr. 31655 Reșița,cu nr. CAD 4983 și nr. top. 251/II/a/b/1/2/a/1/.../8/2/a/7/3/5/a2/a/2 Deschide
13/06/2018Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița și al Asociației Reșița Europeană în adunarea generală a Asociației ”Clubul Sportiv Luceafărul Oradea” Deschide
13/06/2018Exprimarea acordului de principiu ca Asociația Reșița Europeană să dobândească calitatea de asociat la Asociația „Clubul Sportiv LUCEAFĂRUL ORADEA” Deschide
13/06/2018Exprimarea acordului de principiu ca Municipiul Reșița să dobândească calitatea de asociat la Asociația ”Clubul Sportiv LUCEAFĂRUL ORADEA” Deschide
13/06/2018Modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 207/2017privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Lucrări tehnico-edilitare pentru sala de sport cu tribună de 180 de locuri - Colegiul Național Mircea Eliade – municipiul Reșița” Deschide
13/06/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
30/05/2018Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și Municipiul Reșița pe de o parte și Asociația World Karate Confederation Deschide
30/05/2018Aprobarea bilanțului contabil,a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului la TRANSPORT URBAN REȘIȚA Deschide
30/05/2018Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2018 privind aprobarea organigramei,a statului de funcții de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialiate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
30/05/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
22/05/2018Aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de Cooperare încheiat între Unitatea administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin,Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița prin Consiliul Local al municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug,prin Consiliul Local al comunei Văliug,aprobat prin H.C.L. nr.222/2017 Deschide
22/05/2018Aprobarea bilanțului contabil,a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului la PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
22/05/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
22/05/2018Aprobarea cheltuielilor indirecte și a beneficiului pentru lucrările executate de către Serviciul Public - ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
22/05/2018Aprobarea declanșării procedurii de expropiere a unor imobile,proprietate privată,reprezentând terenuri ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind ”Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune,rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița” Tronsonul Driglovăț Deschide
22/05/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 240 mp,din terenul cu suprafața de 10968,74 mp. înscris în C.F. nr.2273 Reșița Română,nr. top. R200/3/52/c/5/1/1/b/2/1/1,Nr.Cad:6018,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 240 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Begoniilor,nr.8,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
22/05/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 240 mp,din terenul cu suprafața de 729.082,93 mp. înscris în C.F. nr.1842 Reșița Montană,nr. top. 587/d/52/d/3/a/3/48/a/2/15/7/3/c/2/1/17/b/2/1,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 240 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Scorușului,nr.14,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
22/05/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 450 mp,din terenul cu suprafața de 165600 mp. înscris în C.F. nr. 642 Cuptoare Secu,nr. top. 351/a/1/2/2/a/1/6/3,schimbarea categoriei de folosință și punerea la dispoziția proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată” în județul Caraș-Severin a terenului pentru Obiectivul de Investiție Stație de Clorinare și Bazin de Contact Deschide
22/05/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 65 mp,din terenul cu suprafața de 5832,82 mp. înscris în C.F. nr.2899 Reșița Română,nr. top. R202/C/6/b/1,Nr.Cad:2280,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 65 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Codrului,nr.18,Reșița în vederea cumpărării terenului Deschide
22/05/2018Aprobarea dezmembrării/dezlipirii a terenului în suprafață de 7821 mp.,schimbarea categoriei de folosință și declararea de interes local și de uitilitate publică a suprafeței de teren – ce va fi clasificat ca drum de interes local,în condițiile art. 8 alin. din OUG 43/1997,republicată cu modificările și completările ulterioare Deschide
22/05/2018Aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție aferentă și a proiectului tehnic „MODERNIZARE LOC DE JOACĂ –PARCUL COPILULUI ȘI PARC” Deschide
22/05/2018Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului ”Reabilitare energetică și instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița” Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
22/05/2018Aprobarea îndreptarii erorii materiale de la art. 1 din H.C.L. nr. 271/2011 Deschide
22/05/2018Aprobarea modificării componenței COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM și a art. 4,alin. 1,art. 23 și art. 24 din Regulamentul de Funcționare al acesteia,aprobat prin HCL nr. 142/27.06.2017 Deschide
22/05/2018Aprobarea modificării HCL nr. 334/20.12.2017,pentru aprobarea Studiului de fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de dezinsecție,dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al municipiului Reșița,Caietului de sarcini și proiectului Contractului delegării gestiunii activităților de dezinsecție,dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului de salubrizare al municipiului Reșița,prin achiziție publică de servicii Deschide
22/05/2018Aprobarea modificării și completării anexei 1 pct. I și VI,respectiv anexei 2 din H.C.L. nr. 15 din 31 ianuarie 2018,privind aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre,respectiv aprobarea modelelor de proiecte de construcții funerare aplicate de către Serviciul Publlic –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
22/05/2018Aprobarea nivelului redevenței pentru perioada 2018-2022,aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare Deschide
22/05/2018Aprobarea Organigramei,a Statului de Funcții și a Grilei de Salarizare a Societății Comerciale Termo Serv CET SRL Reșița Deschide
22/05/2018Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public - ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
22/05/2018Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea energetică și instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
22/05/2018Modificarea Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 34/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de achiziții,pentru anul 2018,la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
22/05/2018Modificarea și completarea Art. 1.4. din Actul Constitutiv al Societății Comerciale PIEȚE REȘIȚA S.R.L. prin închiderea a două puncte de lucru Deschide
22/05/2018Modificarea și completarea Art. 2.1. din Actul Constitutiv,prin extinderea obiectivului de activitate,al Societății Comerciale PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
22/05/2018Numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliul de administrație al Regiei Autonome „OCOLUL SILVIC BANTUL MONATAN REGIE AUTONOMĂ” Deschide
22/05/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
22/05/2018Respingerea aprobarării revocării H.C.L. nr. 154/2008,a radierii contractului de concesiune nr. 7870/19.05.2008,și concesionare fără licitație publică a unei suprafețe de 56 mp.,înscris în C.F. nr. 44391 Reșița,nr. top G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/b/a/2/4 nr. cad. 5536,în vederea extinderii cabinetului stomatologic către Messer Robert Raoul Deschide
22/05/2018Respingerea plângerii prealabile formulată împotriva H.C.L. nr. 69/25.03.2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița,respectiv H.C.L. nr. 95/29.03.2016 privind aprobarea Regulamnetului de înființare,organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari/locatari din Municipiului Reșița,exercitarea controlului de către autoritatea publică locală,asupra activității acestora Deschide
18/05/2018Aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Clubul Sportiv Școlar Reșița Deschide
18/05/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 576 mp,din terenul cu suprafața de 211429,09 mp. înscris în C.F. nr. 1602 Reșița Montană,nr. top. 587/d/52/b/1/a/1/a/12/2/10/2/21/2/a/1/1/a/2/1/1/1/4/b/1/1/a-,nr. cad. 5833,respectiv alipirea/unificarea suprafeței de teren de 576 mp rezultată ca urmare a dezlipirii/dezmembrării cu suprafața de teren de 403 mp înscris în C.F. nr. 44325 Reșița,nr. top. 44325 – Grădinița cu Program Normal nr. 3 aflat în domeniul public al Municipiului Reșița Deschide
18/05/2018Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului „Reabilitarea energetică a Colegiului Național Mircea Eliade Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
18/05/2018Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului „Reabilitarea energetică a Liceului Teologic Baptist,Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
18/05/2018Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului ”Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic Traian Vuia,Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
18/05/2018Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea energetică a Colegiului Național ”Mircea Eliade” Reșița,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR2016/3/3.1/B/1 Deschide
18/05/2018Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea energetică a Liceului Teologic Baptist,Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
18/05/2018Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea energetică a Liceului Teoretic Traian Vuia,Reșița”,Axa Prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
18/05/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
24/04/2018Aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei căști de înot pentru fiecare copil înscris la cursurile de inițiere,la Bazinul Olimpic Reșița,în anul 2018 Deschide
24/04/2018Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.,conform anexei Deschide
24/04/2018Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. pe anul 2017 Deschide
24/04/2018Aprobarea completării Art. 1 la H.C.L. nr.302/06.11.2017 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița Deschide
24/04/2018Aprobarea deplasării a 3 persoane în Olanda pentru achiziția unor utilaje Deschide
24/04/2018Aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul I 2018 Deschide
24/04/2018Aprobarea încheierii contractului de asociere a Municipiului Reșița cu comunele: Carașova,Forotic,Goruia,Lăpușnicu Mare,Slatina Timiș,Ticvaniu Mare,Văliug,în vederea constituirii Regiei Autonome „OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMĂ” Deschide
24/04/2018Aprobarea înființării și funcționării Clubului Pensionarilor și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia Deschide
24/04/2018Aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la locuințe pentru tineri,destinate închirierii,în anul 2018 Deschide
24/04/2018Aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat în anul 2018 Deschide
24/04/2018Aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la repartizarea unei locuințe sociale în anul 2018 Deschide
24/04/2018Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Reșița Deschide
24/04/2018Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public „Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență” – fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
24/04/2018Aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița,pentru anul școlar 2018-2019 Deschide
24/04/2018Darea în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România,Filiala Caraș-Severin,a spațiului situat în cadrul Colegiului Tehnic Cărășan – Ateliere școală 2,parter,Calea Caransebeșului,nr. 2 din Reșița Deschide
24/04/2018Încheierea căsătoriilor în afara sediului special destinat acestui scop Deschide
24/04/2018Modificarea art. 2 din HCL nr. 261 din 13.10.2017 privind aprobarea DALI pentru investiția „Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița,jud. Caraș-Severin” Deschide
24/04/2018Modificarea cofinanțării obiectivului de investiții „Pod peste râul Bârzava,pe strada Cireșului – Municipiul Reșița” aprobată prin HCL nr. 260 din 13.10.2017 și modificată prin HCL nr. 378 din 20.12.2017 Deschide
24/04/2018Modificarea cofinanțării obiectivului de investiții „Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița,jud. Caraș-Severin” aprobată prin HCL nr. 262 din 13.10.2017 Deschide
24/04/2018Modificarea punctului 5 - Condiții de acordare din Metodologia privind acordarea stimulentului pentru nou-născuți prevăzută în Anexa nr. 1 la HCL nr. 371/20.12.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți Deschide
24/04/2018Modificarea și completarea cap. IV,pct. 4.11. din Anexa nr. 1 – Regulament privind organizarea,funcționarea și desfășurarea serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Reșița,la H.C.L. nr. 14/2018 Deschide
24/04/2018Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2018 privind aprobarea organigramei,a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
24/04/2018Rectificarea Anexei II a HCL 314/29.11.2016 privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”,a „Permisului de Spargere/Intervenție” și a „Procesului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere” Deschide
24/04/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
24/04/2018Retragerea dreptului de folosință asupra terenurilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Reșița – zona Lend,str. Zorilor atribuit unor tineri beneficiari ai Legii nr. 15/2003 republicată Deschide
24/04/2018Suplimentarea numărului de burse sociale aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 pentru Colegiul Național Mircea Eliade și Școala Gimnazială Mihai Peia Deschide
24/04/2018Transmiterea fără plată a unor bunuri care aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Reșița,către municipiul Oradea Deschide
20/04/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 8 Reșița” Deschide
20/04/2018Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul: „Microhidrocentrale pe râul Bârzava ca soluție adaptată local pentru investiții în infrastructura de energie regenerabilă și utilități publice”,Reșița România Deschide
02/04/2018Aprobarea constituirii Colegiului Director,a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unităților de asistență socială aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Deschide
02/04/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ZONA GOVÂNDARI“,Reșița Deschide
02/04/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ZONA GOVÂNDARI”,Reșița Deschide
02/04/2018Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 12/31.01.2018 privind reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Centru Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. A7,Strada Horea” Deschide
02/04/2018Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 13/31.01.2018 privind reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe- Centru Reșița,Etapa 3,Componentă Bloc nr. A6,Strada Horea” Deschide
02/04/2018Reorganizarea Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” și înființarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița precum și aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale acesteia Deschide
27/03/2018Aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Asociația Bike Attack Reșița Deschide
27/03/2018Aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin Deschide
27/03/2018Aprobarea asocierii Municipiului Reșița cu comunele: Carașova,Forotic,Goruia,Lăpușnicu Mare,Slatina Timiș,Ticvaniu Mare,Văliug în vederea constituirii Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Banatul Montan”,în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale: Carașova,Forotic,Goruia,Lăpușnicu Mare,Reșița,Slatina Timiș,Ticvaniu Mare,Văliug,și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic Deschide
27/03/2018Aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2017 Deschide
27/03/2018Aprobarea condițiilor și a modalităților de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum și aprobarea asociațiilor selecționate în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local pentru anul 2018 și a nivelului subvenției care se acordă pentru asociația selecționată Deschide
27/03/2018Aprobarea CONTRACTULUI CADRU privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Reșița a proiectelor de activitate sportivă Deschide
27/03/2018Aprobarea conținutului anunțului public pentru sesiunile de selecție a ofertelor pentru anul 2018 Deschide
27/03/2018Aprobarea deplasării Arhitectului Șef în Croația la Conferința Internațională ”Împărtășirea viitorului patrimoniului cultural” Deschide
27/03/2018Aprobarea devizului general actualizat pentru investiția ”Alimentare cu apă în localitățile Moniom,Secu și Cuptoare din Municipiul Reșița” Deschide
27/03/2018Aprobarea dezlipirii/ dezmembrării suprafeței de teren de 1000 mp. din suprafața totală de 5894219,66 mp,schimbarea categoriei de folosință și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1000 mp teren,localitatea Reșița,str. Funicularului FN,înscris în CF nr. 1 Reșița Română,nr. top. 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/a/2/2/1/1/1/a/2,proprietatea Statului Român,pentru construire locuință familială,racorduri la utilități,împrejmuire și anexe gospodărești Deschide
27/03/2018Aprobarea dezlipirii/dezmembrării unei suprafețe de 12 mp. din terenul cu suprafață totală de 15824,8 mp.,înscris în C.F. nr. 3722 Cîlnic,nr. top G100/m/1/46/2/c/1/1/c,schimbarea categoriei de folosință și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al mun. Reșița și concesionarea fără licitație publică,în vederea realizării accesului suplimentar (trepte + rampă persoane cu dizabilități),str. Ineu,nr. 2,sc. A,ap. 1 către Anghel Dan Deschide
27/03/2018Aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Zona Industrială – Valea Țerovei și Grădina Zoologică ”Ion Crișan” și aprobarea caietului de sarcini Deschide
27/03/2018Aprobarea Grilei de salarizare la S.C. SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L. Deschide
27/03/2018Aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcuri,aflate în proprietatea municipiului Reșița Deschide
27/03/2018Aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor reprezentând curți/grădini aflate în proprietatea Municipiului Reșița Deschide
27/03/2018Aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale Deschide
27/03/2018Exprimarea acordului cu privire la aderarea și dobândirea calității de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ACVABANAT” a Comunelor: Băuțar,Berzovia,Grădinari,Mehadia,Ticvaniu Mare,Topleț,Teregova,Răcășdia,Armeniș,Glimboca,Slatina Timiș,Zăvoi,Ezeriș,Dognecea,Lăpușnicu Mare,Lupac și Măureni Deschide
27/03/2018Exprimarea acordului de parteneriat între Municipiul Reșița – Direcția Generală de Învățământ,Cultură,Tineret,Sport și Culte și Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială” în vederea asigurării accesului la cursurile de înot pentru copiii din cadrul Centrului de Zi Maria și a Centrului de Zi ABC Deschide
27/03/2018Exprimarea acordului de parteneriat între Municipiul Reșița și Universitatea ”Eftimie Murgu” în vederea asigurării procesului didactic la disciplina Teoria și metodica natației pentru un număr de 17 studenți Deschide
27/03/2018Exprimarea acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reșița la cofinanțarea proiectului ”Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin” Deschide
27/03/2018Exprimarea acordului în vederea participării la cofinanțarea proiectului ”Spriijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest în perioada 2014-2020”,Cod MySMIS 105975 Deschide
27/03/2018Eșalonarea la plata a sumei 236.733,58 Euro,reprezentând redevență rămasă de achitat bugetului local pentru anul 2013 de către debitorul SC AQUACARAȘ SA Deschide
27/03/2018Mandatarea Primarului Municipiului Reșița,domnul Popa Ioan,să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Reșița în fața instanțelor de judecată și să semneze delegațiile personalului de specialitate și orice alte acte procedurale Deschide
27/03/2018Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 110/2017,privind taxele practicate de către S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
27/03/2018Modificarea Anexei nr. 6 din HCL 332/20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018 Deschide
27/03/2018Modificarea și completarea art. 25 alin. 2 din Anexa 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT aprobat prin H.C.L. nr. 242/2009 Deschide
27/03/2018Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița Nr. 375/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reșița și Consiliul Local al Municipiului Reșița,precum și în cadrul serviciilor publice cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița,ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat începând cu data de 01.01.2018 Deschide
27/03/2018Ratificarea sumei de 711.582,98 Euro (3.157.705,87 lei) virată de SC AQUACARAȘ pentru rate de capital și dobânzi aferente Împrumutului BEI nr. 2464 ISPA IV B contractat de Municipiul Reșița ca fiind o parte din redevența datorată bugetului local de SC AQUACARAȘ SA pentru anul 2013 Deschide
27/03/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
27/03/2018Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița a bunurilor ce au aparținut sistemului de alimentare cu energie termică (rețele termice,canale termice,puncte termice,minipuncte termice,schimbătoare de căldură,contoare termice și alte bunuri) Deschide
27/02/2018Aprobarea condițiilor și modalităților acordării de facilități la transportul urban de călători din municipiul Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea deplasării a 4 persoane în Germania pentru asigurarea transportului utilajelor achiziționate Deschide
27/02/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de 4 mp,din terenul cu suprafață de 7310 mp. înscris în C.F. nr. 3722 Cîlnic,nr. top G100/z/5/51/a,Nr. Cad: 5046,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 4 mp. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița,teren situat pe str. Cibinului nr. 5,bl. 5,sc.1,ap. 2,Reșița,în vederea intabulării terenului concesionat conform Contractului nr. 704/18.01.2006 Deschide
27/02/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de 43 mp,din terenul cu suprafața de 8420,72 mp. înscris în C.F. nr. 3701 Reșița Română,nr. top. R201/g/20/2/2/b/2/1/1/2/2/b/c/2/b/3/a/1/2/2/a/b/b Nr. Cad: 5624,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 43 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Eftimie Murgu nr. 17,Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de 54 mp,din terenul cu suprafață de 3097 mp. înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română,nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 54 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Panseluței nr. 4,Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare parcări Aleea Romaniței,Municipiul Reșița” Deschide
27/02/2018Aprobarea Grilei de salarizare la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L Deschide
27/02/2018Aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor situate în intravilanul / extravilanul Municipiului Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea organigramei,a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea Organigramei,Statului de Funcții și Grila de Salarizare a Societății Comerciale Termo Serv CET SRL Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea organigramei și a statelor de funcții,precum și a Regulamentului de organizare și funcționare,ale Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,fără personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local al municipiului Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială”,instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
27/02/2018Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Instituției Publice: ”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
27/02/2018Aprobarea programului anual și anunțului de participare al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru proiectele de activitate sportivă,pe anul 2018 Deschide
27/02/2018Aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reșița,pentru proiectele de activitate sportivă Deschide
27/02/2018Aprobarea revocării și radierii nr. crt. 3 din Anexa la HCL nr. 216/2014,schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Reșița,Al. Tineretului,nr. 5 înscris în C.F. nr. 30022-C1-U25 Reșița din Bibliotecă în Club al pensionarilor precum și darea în folosință gratuită a acestui spațiu către Serviciul Public „Direcția de Asistență Socială” Deschide
27/02/2018Aprobarea scoaterii din funcțiune,casarea,valorificarea și radierea din circulație a autoturismului DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare CS 22 PMR aflat în proprietatea Instituției Publice: „Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
27/02/2018Aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Modernizare trotuar Revoluţia din Decembrie – pod 7 Noiembrie – Staţia MOL“ Deschide
27/02/2018Constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitorilor,conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare Deschide
27/02/2018Desfășurarea unui concurs între asociațiile de locatari / proprietari denumit „REȘIȚA CURATĂ- CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM 2018“ Deschide
27/02/2018Modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică prevăzută la art. 1 din H.C.L. nr. 205/22.08.2016 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică și la art. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 205/22.08.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Reșița Deschide
27/02/2018Modificarea și completarea Art. 4 din Anexa aprobată prin HCL nr. 122/2013 cu modificările și completările ulterioare,prin extinderea obiectului de activitate,al Societății Comerciale ”TERMO SERV CET” SRL Deschide
27/02/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
27/02/2018Rectificarea HCL nr. 43/31.01.2018 Deschide
27/02/2018Respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Universal S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 347/2017 privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița,strada Traian Lalescu,nr. 1 Deschide
27/02/2018Se ia act de demisia doamnei Lința Eulalia din funcția de cenzor la SC Transport Urban Reșița S.R.L. Deschide
22/02/2018Aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Local al Municipiului Reșița și municipiul Reșița pe de o parte și Asociația Multiculturală „Vision of Dreams” România Deschide
22/02/2018Aprobarea deplasării a 7 persoane în Germania,Olanda și Cehia pentru achiziția unor utilaje și întâlniri cu investitori străini Deschide
22/02/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Bulevardul Republicii Reșița,Etapa 1,Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republicii” Deschide
22/02/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe –Centru Reșița,Etapa 3,Componentă bloc nr. 36,Piața 1 Decembrie 1918” Deschide
22/02/2018Constituirea Comisiei de selecție și a celei de soluționare a contestațiilor a ofertelor culturale,pe anul 2018 Deschide
22/02/2018Constituirea Comisiei de selecție și evaluare,și de soluționare a contestațiilor a proiectelor de activitate sportivă,în scopul acordării de finanțare nerambursabilă de bugetul Consiliului Local al Municipiului Reșița,în cadrul programelor „Promovarea Sportului de Performanță” și „Sportul pentru Toți” pe anul 2018 Deschide
22/02/2018Rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 336/20.12.2017 privind aprobarea planului de ocupare,pentru anul 2018,a funcțiilor publice din cadrul: aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița,inclusiv al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea C.L. al Mun. Reșița,și anume: Serviciul Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița și Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” Reșița,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița,precum și al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” Reșița,cu personalitate juridică din subordinea C.L. al Municipiului Reșița Deschide
22/02/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea Actului adițional nr. 3,la Contractul de mandat încheiat între Societatea TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL și domnul administrator ARDELEANU GHEORGHE GELU la Societatea TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL Deschide
31/01/2018Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L. Deschide
31/01/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
31/01/2018Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de achiziții,pentru anul 2018,la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
31/01/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița,în suprafață de 244 mp. din suprafața totală de 14381,56 identificat în C.F. nr. 38 Reșița Montană nr. Top. 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2 nr. cad 1582 str. Castanilor nr. 125,în vederea înscrierii construcției ce aparține Municipiului Reșița în Cartea Funciară Deschide
31/01/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița în suprafață de 200 mp,din suprafața totală de 15.090 identificată în C.F. nr. 3055 Reșița Română nr. Top. 455/2/1/b/1/1/1 nr. cad. 5711,str. W.A. Mozart,f.n. și acordarea dreptului de superficie asupra suprafeței de teren de 200 mp,către domnul Barboș Pavel și soției Barboș Corina-Daniela Deschide
31/01/2018Aprobarea execuției Bugetului Local la 31.12.2017 Deschide
31/01/2018Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
31/01/2018Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției Publice „Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița Deschide
31/01/2018Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
31/01/2018Aprobarea modificării unor poziții din anexa 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 331/20.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav,pentru anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferentă anului școlar 2017-2018 de pe raza Municipiului Reșița Deschide
31/01/2018Aprobarea planului anual de acțiune al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” din cadrul Consiliului Local Reșița privind serviciile sociale pentru anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 Deschide
31/01/2018Aprobarea Procedurii de elaborare,avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice de Detaliu Deschide
31/01/2018Aprobarea Procedurii de elaborare,avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice Zonale Deschide
31/01/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. 25,Piața 1 Decembrie 1918” Deschide
31/01/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. A7,Strada Horea” Deschide
31/01/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Reșița,Etapa 3,Componentă Bloc nr. A6,Strada Horea” Deschide
31/01/2018Aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism Deschide
31/01/2018Aprobarea revocării și radierii nr. crt. 2 din Anexa la H.C.L nr. 216/2014,schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Reșița,Al. Tineretului,nr. 3 – parter,înscris în C.F. nr. 30284 – C1-U26,nr. cadastral 30284 C1 – U26 din Bibliotecă în Club al pensionarilor precum și darea în folosință gratuită acestui spațiu către Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială” Deschide
31/01/2018Aprobarea scoaterii din funcțiune,casarea,valorificarea și radierea din circulație unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița Deschide
31/01/2018Aprobarea scutirii de la plata dobânzilor,penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2018 -02.04.2018 debitele principale restante,inclusiv amenzi contravenționale,existente în sold Deschide
31/01/2018Aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre,respectiv aprobarea modelelor de proiecte de construcții funerare aplicate de către Serviciul Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
31/01/2018Asocierea Municipiului Reșița cu Asociația Română pentru Reciclare RO REC București cu un teren în suprafață de 300 mp. situat în Reșița,str. Căminelor F.N. Deschide
31/01/2018Completarea H.C.L. nr. 314 din 28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Reșița Deschide
31/01/2018Încadrarea doamnei FRĂȚILĂ LORENA,pe funcția contractuală de execuție de consilier,gradul II,studii superioare în cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Reșița,prin transfer în interesul serviciului de la Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială”,instituție publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
31/01/2018Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public „Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
31/01/2018Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 266/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare,funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Reșița Deschide
31/01/2018Modificarea și completarea art. 4 din Anexa aprobată prin H.C.L. nr. 122/2013 cu modificările și completările ulterioare,prin extinderea obiectului de activitate,al Societății Comerciale ”TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
31/01/2018Neexercitarea dreptului de preemțiune privind imobilul situat în Reșița,str. Rândul 3,nr. 17,cod LMI 2015 CS-II-a-A-10908 Deschide
31/01/2018Respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Elano Invest S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 355/2017 privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița,strada Petru Maior,nr. 16 Deschide
31/01/2018Respingerea tarifelor pe anul 2018,pentru cele trei tipuri de tichete,pentru parcările publice cu plată,pentru parcările cu bariere,abonamente,respectiv plata prin S.M.S. în baza art. 15 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 461 din 15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate,a Regulamentului de funcționare a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reșița și a caietului de sarcini pentru concesionarea,prin licitație publică a activității de administrare a parcărilor cu plată din Mu Reșița,cu modificările și completările ulterioare Deschide
31/01/2018Stabilirea indemnizației lunare,de care beneficiază consilierii locali,începând cu data de 1 ianuarie 2018 Deschide
31/01/2018Utilizarea excedentului anual al Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Deschide
31/01/2018Utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017,pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2018 Deschide
09/01/2018Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare – sursa E înregistrat la 29.12.2017 Deschide
09/01/2018Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa pe de o parte şi Asociaţia Clubul Sportiv ARY-A-UNIFIGHT Deschide
09/01/2018Aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2018 Deschide
09/01/2018Aprobarea formulări plângerii prealabile împotriva Hotărârii nr. 104/15.12.2017 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin Deschide